Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Grootveld Elementenberekening bij transportwerktuigen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.TT.4021, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het doel van deze scriptie is het onderzoeken in welke mate de eindige elementenmethode wordt toegepast bij het ontwerpen van transportwerktuigen. Na onderzoek in de literatuur bleek, dat over het ontwerpen van transportwerktuigen, met behulp van eindige elementenmethode, zeer weinig is gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg, dat in deze scriptie de nadruk wordt gelegd op de problemen, die het gebruik van de eindige elementenmethode met zich mee brengt.

De problemen die bij modelvorming en berekening optreden hebben tot gevolg dat de berekende oplossingen afwijken van de exacte oplossingen. Dit is veelal het gevolg van de vereenvoudigingen die men doorvoert bij het opstellen van een eindig elementenmodel, ten opzichte van de werkelijke constructie. Tevens kunnen de toegepaste berekeningsmethoden tot problemen leiden. Niet alleen met genoemde problemen dient men rekening te houden. Tevens is zeer belangrijk om de berekende resultaten goed te interpreteren. Op beide "probleemsoorten", en het interpreteren van de resultaten wordt uitvoerig ingegaan.

Buiten het beschrijven van de genoemde problemen, wordt er extra aandacht besteed aan het verifieren van een eindig elementenmodel aan de hand van het verrichten van metingen aan een fysisch model. Voorgesteld wordt om deze verglijking te maken aan de hand van het berekende en het gemeten spanningsverloop. Buiten het beschrijven van het fysische model en de meetopnemers, wordt er ook aandacht geschonken aan het verwerken van de gemeten spanningen, en het vergelijken van deze spanningen met de berekende spanningen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.