Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.H. Mey Modellering en structurering van produkten.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4031, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Door toenemende automatisering en produktflexibilteit als concurrentiewapen is het noodzakelijk dat informatie over de produkten (produktmodel) eenduidig en correct wordt opgeslagen. Met behulp van deze informatie zou men de verschillende functies moeten kunnen aansturen. Bij het ontwerpen van een produkt zou men, gebruik makend van een CAD-database, snel tekeningen of onderdelen daarvan moeten kunnen oproepen, zodat niet elke keer 'het wiel opnieuw moet worden uitgevonden'. Ook moeten deze tekeningen weer informatie bevatten voor andere applicaties, de produktie moet hiermee bijvoorbeeld kunnen worden aangestuurd.

De produktstructuur neemt een belangrijke plaats in binnen het produktmodel. Omdat traditionele systemen, gericht op de zgn Bill of Materials (BOM), teveel redundantie bevatten, is het aan te bevelen om uit te gaan van een generatief concept. Dat wil zeggen: uitgaande van een source BOM-door middel van parameters een result-BOM bepalen. Als verbetering op het generatieve concept is de generieke BOM ontwikkeld. Een onderdeel kan met behulp van dit concept op elk niveau in de produktstructuur worden beschreven, waardoor de redundantie wordt voorkomen.

PART, dat aan de Universiteit Twente is ontwikkeld, is een generatief CAPP systeem. Het systeem maakt gebruik van het 'features'-concept. Het kan zowel worden gebruikt bij het ontwerpen van produkten, de besturing van de produkties (NC-machines) als ondersteuning bij het plannen van de produktie.

TNO-Bouw in Rijswijk heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het vormen van een gedeelte van de ISO-STEP norm (STandard for the Exchange of Product model data) en heeft voor de bouwwereld een referentiemodel GARM ontwikkeld.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.