Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.J. van der Neut Fabriekslayout in relatie tot intern transport: een verkennend onderzoek naar projectmatige produktie.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4032, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het intern transport van materialen en produktwerkstukken in relatie tot de fabriekslayout bij B. V. Machinefabriek Figee is geanalyseerd. Inleidend literatuuronderzoek over layoutproblemen heeft plaatsgevonden, waarbij speciaal is gelet op de methode Systematische Layout Planning.

Intern transport van materialen, ten behoeve van voorbewerkingen, vindt plaats langs machines en is voldoende efficiënt. De afstand waarover materialen worden verplaatst (als belangrijke factor voor Systematische Layout Planning) is niet van belang, omdat de tijd benodigd voor verplaatsen van materialen gering is in vergelijking tot de tijd voor het opnemen en neerzetten van het materiaal.

Er is een nieuwe methode ontwikkeld voor de ruimteplanning van produktwerkstukken, namelijk locatietoewijzing aan te construeren werkstukken. Er zijn twee alternatieven uitgewerkt, waarbij aanzienlijke intern transport manuur-reducties naar voren zijn gekomen.

Verder is een conceptueel model voor de produktieplanning en produktiebesturing geschreven. Het concept is integraal ontworpen door het produkt als uitgangspunt te nemen. Het ontwikkelde conceptueel model illustreert het voordeel van de interne integratie van informatie tussen verschillende bedrijfsafdelingen.

Tenslotte is één deelfunctie van het concept, ter illustratie, geïmplementeerd in een computerprogramma waaruit blijkt dat het zonder meer mogelijk is de functies te vertalen naar een computerprogramma.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.04.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.