Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. Kuipers Twee-dimensionale snijproblemen met guillotinesneden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4033, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het twee-dimensionale voorraadversnijdings-probleem is een probleem wat zich in uiteenlopende takken van de industrie voordoet. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vliegtuig-, de papier- en de glasindustrie. In dit verslag komen een aantal algoritmen aan de orde die door middel van een serie guillotinesneden (rechte sneden die het materiaal van kant tot kant doorsnijden) een oplossing voor zo'n snijprobleem genereren. Bij de bespreking van de verschillende algoritmen is vooral gekeken naar de manier van aanpak, het soort oplossing (wel of niet optimaal), de gebruikte snijpatronen en de geschiktheid voor een bepaalde grootte van het probleem.

De conclusies die uiteindelijk te trekken zijn bestaan in het kort uit de volgende punten: