Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.M. Wiebes Ontwerpmethodologieën
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4039, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een in Frankrijk veel gebruikte ontwerpmethodologie is de waardenanalyse. Deze methode wordt uitgevoerd door een groep.
Eerst wordt zoveel mogelijk informatie verzameld met betrekking tot het ontwerpprobleem.
Dan wordt een uitvoerige kosten- en functie-analyse uitgevoerd van het te ontwerpen produkt. Dit houdt in dat wordt onderzocht welke eigenschappen het nieuwe produkt moet bezitten en welke functies het moet vervullen. Deze eigenschappen en functies worden zo mogelijk uitgedrukt in kosten. Zo verkrijgt men een idee van de totale kosten die gemaakt worden voor het tot stand brengen van een produkt. Dit geldt vooral voor het herontwerpen van een produkt, niet voor een geheel nieuw ontwerp.
Vervolgens worden zoveel mogelijk oplossingen bedacht, in eerste instantie hoeven deze niet persé uitvoerbaar te zijn. De bedachte oplossingen worden onderzocht, de bruikbare oplossingen worden deels uitgewerkt. Uiteindelijk blijven er een aantal geschikte oplossingen over. Deze worden geëvalueerd op basis van kosten.
Tenslotte wordt een definitieve oplossing gekozen en volledig uitgewerkt. Het kostenaspect speelt een belangrijke rol bij deze methode.

Als hulp bij het ontwerpen wordt steeds meer gebruik gemaakt van expertsystemen, CAD-systemen en simulaties. Het doel hiervan is om de verschillende stappen van het ontwerpproces zo vroeg mogelijk te integreren. De verschillende stappen worden niet meer na elkaar uitgevoerd, maar tegelijkertijd.

De GRAI-methode, ontwikkeld aan de universiteit van Bordeaux (GRAI, Groupe de Recherche en Automatisation Intégré, Université Bordeaux I), is een methode om een exploitatiesysteem te ontwerpen voor een produktiesysteem. Hiervoor gebruikt men een model van een produktie bestaande uit een systeem voor de beheersing van de produktie, een exploitatiesysteem en een fysiek systeem. Eerst wordt het probleem duidelijk afgebakend. Dan wordt het systeem beschreven met behulp van modellen. De onderlinge relaties bestaan uit lijnen van coördinatie, lijnen van actie en lijnen van communicatie. Vervolgens wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de systeemelementen en de onderlinge relaties worden gespecificeerd.

Een logistiek systeem van een produktiebedrijf bestaat uit fabrieken, opslagdepots, grondstoffendepots, klanten en een transportnetwerk. Met behulp van operations research methoden kunnen een aantal parameters van het systeem worden berekend, zoals aantallen en locaties van depots en fabrieken. Hierbij gebruikt men de topbottom methode.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.06.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.