Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.J.C. van Langen Orderpicksystemen: een overzicht van de literatuur.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4041, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor het verzamelen van artikelen uit magazijnen zijn vele strategieën, methodes en apparaten ontwikkeld, dit komt vooral door de grote diversiteit van artikelen en de hoge kosten die verbonden zijn aan het verzamelen. Daarbij is er de laatste tijd een sterk groeiende behoefte aan krachtige en flexibele orderpicksystemen gekomen. In dit rapport wordt geprobeerd inzicht te verschaffen over de bestaande strategieën, methoden en apparaten.

De globale samenhang en de informatiestromen tussen het, beheersysteem, het besturingssysteem en het fysieke proces worden belicht. Tevens komen de verschillende orderpickmethoden naar voren. De omgeving van een orderpicksysteem heeft grote invloed op de bepaling en werking van een orderpicksysteem: bedrijfsdoelstellingen, marktstrategieën, assortiment, enzovoort. Op deze faktoren wordt in het rapport ingegaan.

De verschillende soorten magazijnen waarin de fysieke processen zich afspelen worden toegelicht, dit om de beschrijving van het fysieke proces te vergemakkelijken. De soorten magazijnen zijn opgedeeld in twee hoofdgroepen: statische magazijnen (vaste stellingen) en dynamische magazijnen (verdraaibare stellingen).

De beschrijving van het fysieke proces is ingedeeld naar de te verrichten functies; het lokaliseren, het oppakken, het dragen en de afgifte van artikelen. Per functie zijn de mogelijkheden van uitvoering aangegeven per magazijngroep. De bediening van het equipment is beschreven aan de hand van de indeling naar; hand-, gemechaniseerde-, semi-automatische- en automatische bediening. De communicatie (informatieoverdracht) tussen het fysieke proces en het besturingssysteem wordt toegelicht aan de hand van een indeling naar: communicatie d.m.v. papieroverdracht, draadverbinding en draadloze verbinding. De voorwaarden en problemen bij de interactie tussen het fysieke orderpickproces en aanvulsysteem worden behandeld.

Om meer inzicht te geven in de tegenwoordig gebruikte apparatuur zijn van een paar typische fysieke orderpickprocessen enkele specifieke gegevens verschaft, te weten; toepassingsgebieden, technische gegevens en de positieve c.q. negatieve punten.

Het besturingssysteem is beschreven aan de hand van de volgende functies: het bepalen van het moment van verwerking van een order, het bepalen van een orderverzamelopdracht en het bepalen van de volgorde (route) in een orderverzamelopdracht. De in de literatuur beschreven heuristieken, die gebruikt worden voor de uitvoering van deze functies, worden behandeld.

In de beschrijving van het beheerssysteem komen de modellen aan de orde, die de beslissingen ondersteunen op strategisch en tactisch gebied. Deze modellen zijn onderverdeeld in: ontwerpmodellen, opslagmodellen en integrale besturingsmodellen. Bij de ontwerpmodellen komen het ontwerptraject en de te verwachten verzameltijd aan de orde. Van de opslagmodellen, die van grote invloed kunnen zijn op de prestaties van een orderpicksysteem, worden de belangrijkste, in de literatuur beschreven modellen toegelicht.

In dit verslag is geprobeerd om duidelijkheid te verschaffen over strategieën, orderpickmethoden en apparaten die gebruikt worden in orderpicksystemen en niet om oplossingen aan te dragen voor specifieke, eventueel optredende orderpickproblemen. Tevens worden bestaande systemen niet met elkaar vergeleken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.