Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.B. Oude Elberink De effecten van productiebesturing.
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4043, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een productielijn bestaande uit twee in lijn staande bewerkingsmachines en vervolgens een assemblageproces moet bestuurd worden met een productiebesturing. Hiertoe zijn drie besturingsconcepten getest. Het eerste besturingsconcept is een ongecoördineerde productie met de geproduceerde producten op voorraad. Het tweede concept betreft een gecoördineerde besturing met wederom de eindproducten op voorraad. Het derde besturingsconcept tenslotte betreft het assembleren op klantorder.

Met behulp van een discrete computersimulatie zijn de drie besturingsconcepten vergeleken.

Uit de simulatieresultaten bleek dat de geregelde productiebesturing een grote invloed had op het beperken van de doorlooptijd van de interne orders, waarbij de spreiding in de doorlooptijden aanzienlijk lager ligt. Het derde besturingsconcept bood geen tot weinig voordelen omdat de assemblage op klantorder met een minimale batchgrootte werkt, zodat in het grootste aantal gevallen toch uit voorraad geleverd werd. Bij kapitaalintensieve goederen of producten met een grote diversiteit kan het derde concept voordelen bieden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.06.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.