Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. van der Starre Optimalisatie van semi-directe kolenoverslag bij EMO stortgoedterminal.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.TT.4076, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de semi-directe kolenoverslag van losbrug naar lichterbelader l op EMO Maasvlakte beschreven en de factoren die de prestatieafname van lichterbelader l gedurende afgelopen jaren hebben veroorzaakt. Hierbij worden zowel technische als logistieke aspecten beschouwd. Genoemde prestatieafname leidt tot een aantal eisen en wensen met betrekking tot een nieuw te ontwerpen bufferinstallatie en het daarbij behorend bandensysteem. Aan de hand daarvan kunnen alternatieve oplossingen worden gecreëerd. Vergelijking van deze alternatieven levert tenslotte een meest geschikte oplossing op die constructief is uitgewerkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.04.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.