Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.G. Hofman Electronic Data Interchange en de toepasbaarheid hiervan binnen de logistiek.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4088, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Electronic Data Interchange (EDI) is het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computersystemen van verschillende organisaties. EDI maakt een hoop papierwerk en het meerdere malen invoeren van dezelfde gegevens in verschillende systemen overbodig. Gebruik van EDI kan daarom een grote kostenbesparing en een verhoging van de servicegraad bewerkstelligen.

Voor het gebruik van EDI zijn netwerken en protocollen nodig. Netwerken kunnen publieke datanetwerken of beheerde netwerken zijn. Protocollen maken communicatie over deze netwerken mogelijk. Dit kan op twee manieren: met een vaste verbinding tussen de beide computersystemen (connection oriented) of zonder een dergelijke verbinding (connectionless) . Bij het ontwikkelen van EDI protocollen wordt uitgegaan van het Open Systems Interconnection Reference Model.

Communicatie kan ook plaatsvinden via normale telefoonlijnen of speciaal hiertoe ontwikkelde huurlijnen. In dat geval is altijd sprake van connection oriented communicatie en wordt gebruik gemaakt van het standaard protocol X.21.

Om EDI te kunnen gebruiken zijn open systemen nodig. Hierbij is het noodzakelijk dat alle organisaties gebruikmaken van dezelfde standaards voor gegevensuitwisseling. Hiervoor zijn nationale organisaties (zoals Ediforum en SITPRONETH) en internationale organisaties (o.a. de Edifact board) opgericht die werken aan het tot stand komen van één algemene norm: de Edifact norm. Daarnaast houden deze organisaties zich bijvoorbeeld bezig met de juridische aspecten van EDI.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.