Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.H.A.M. Gorissen Onderhoud en bevoorrading van de Brandweer Rotterdam. Een generiek conceptueel model voor de ondersteuning van het beheer.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4094, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft uit het ontwerp van een conceptueel model om de strategische, tactische en operationele planning van de onderhouds- en bevoorradingsactiviteiten te ondersteunen. Dit model moet worden gezien als een eerste stap in de invoering van een geautomatiseerd systeem. De behoefte hieraan werd duidelijk door verscherpte wensen vanuit het (gemeentelijk) management op het gebied van mogelijkheden tot output-sturing en meer onderbouwde begrotingsvoorstellen. Een systeem van prestatie-indicatoren is gewenst. Een verkenning van de landelijke situatie leidt tot de conclusie dat de Brandweer Rotterdam een gidsfunctie heeft om tot de ontwikkeling van een dergelijk systeem te komen.

Het gebruikte produktmodel onderscheidt drie niveaus: het structuurniveau, het variatieniveau en het instantieniveau. Het biedt hiermee de mogelijkheid verschillende varianten en uitvoeringswijzen van een produkt inzichtelijk te maken. De registratiefunctie van het datamodel is met behulp van een kalender gerealiseerd. Het ontwerp is generiek opgezet zodat het kan worden geïmplementeerd voor verschillende situaties van onderhoud en bevoorrading. De classificatie voor objecten maakt dat een drietal hoofdklassen kan worden onderscheiden, zodat slechts per hoofdgroep een specifiek beleid hoeft te worden ontwikkeld. Dit vergroot de beheersbaarheid.

Belangrijke voordelen van de gekozen oplossing zijn dat het generieke model de mogelijkheid biedt op een inzichtelijke manier het onderhoud van produktvarianten te beheren. Het datamodel integreert de financiele en fysieke aspecten zodat integraal kan worden gestuurd. Met behulp van prestatie-indicatoren snel inzicht kan worden verkregen in de prestaties van het systeem.

De invoering van een dergelijk systeem stelt de nodige voorwaarden aan de omgeving in de vorm van een aanwezige netwerkstructuur en gebruikte softwarepakketten. De huidige, zeer beperkte automatisering bij de Brandweer Rotterdam biedt de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. Door het organisatiespecifiek maken uit te stellen tot de implementatiefase kan dit rapport ook gebruikt worden voor andere (brandweer-) situaties van onderhoud en bevoorrading.

Alvorens tot implementatie kan worden overgegaan dient het ontwerp geverifieerd en organisatiespecifiek te worden gemaakt. Pas hierna kan het eigenlijke programmeren en 'vullen' van het systeem beginnen.

De tijd die gemoeid is met verdere specificatie en testen is mag niet worden onderschat. Belangrijk aspecten vóór de uiteindelijke invoering zijn de training van gebruikers en de organisatie van de service ná de ingebruikname. Maar al te vaak lijkt deze laatste opmerking meer voordehandliggend dan de praktijk bewijst!


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.