Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.F. Otte Beslissingsprocedures voor de operations research.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.TT.4096, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de operationele analyse wordt een aantal methoden beschreven om uit een verzameling alternatieven te beslissen welke de beste is. Bij het nemen van deze beslissingen krijgen de alternatieven een cijferwaarde. Dit proces geeft twee problemen.

Ten eerste zal in sommige gevallen slechts een menselijke waardering (semantisch) mogelijk zijn. Deze dient getransformeerd te worden naar cijferwaarden om het combineren en beslissen mogelijk te maken. Als de alternatieven allemaal ten opzichte van elkaar gewaardeerd worden (relatieve waarnemingen) kan men het Analytic Hierarchy Proces, of de multiplicative variant daarvan, gebruiken om de cijferwaarden te berekenen. Voor de meeste toepassing in de operations research is slechts een absolute waarneming mogelijk, en dan zijn het AHP (absolute) en de direct rating methode zeer geschikte technieken. Voor stationaire processen is het mogelijk om de cijferwaarden eenmalig te bepalen, waarna de beoordelaar slechts één van de semantische waarderingen hoeft te kiezen.

Het tweede probleem is de multi-criteria analyse. De alternatieven krijgen waarderingen voor hun prestaties onder diverse criteria. Sommige procedures combineren de warnemingen tot één cijferwaarde, andere procedures geven een voorkeurreeks van alle alternatieven. De meest toegepaste techniek gebruikt een sommatie van de waarderingen, met gewichtsfactoren voor de criteria, om het eindcijfer te berekenen. Voor het bepalen van de gewichtsfactoren zijn het AHP en de MAV-functie geschikt. De outranking en interactieve methoden zijn in sommige gevallen goed te gebruiken, maar niet geschikt voor toepassingen in de operations research.

Ter verduidelijking van de beslissingsprocedures zijn de beste technieken toegepast in twee cases, welke beide betrekking hebben op een railterminal.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.