Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.S. Mulder De overgang tussen vrije en gedwongen buiging, de effecten van smeringstoestanden van een staalkabel.
Experimentele opdracht, Rapport 93.3.TT.4098, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de literatuur wordt aangenomen dat de overgang van vrije- naar gedwongen buiging ligt tussen een oploophoek van 6° en 15°. Voor een kruisgeslagen 6x25 vuldraad-constructie kabel met stalen kern is deze overgang experimenteel bepaald. Dit is gedaan door eerst de zuivere buigspanning te bepalen met behulp van rekstrookjes bij verschillende belastingen en oploophoeken. Uit de zuivere buigspanning zijn met behulp van een computerprogramma het oppervlakte-traagheidsmoment en de buigstraal van de kabel bepaald. Uit zowel de zuivere buigspanning als de kromtestraal is afgeleid dat het overgangsgebied van vrije naar gedwongen buiging ligt tussen een oploophoek van 9° en 14°.

Een ongesmeerde kabel heeft een lagere buigspanning en een hogere trekspanning. Dit was geheel in overeenstemming met de verwachtingen gezien de toenemende wrijvingseffecten in een droge kabel.
Smering met een goed nasmeermiddel leidt niet tot aanzienlijk betere resultaten. Het normaal gebruikte smeermiddel voldoet goed.

De resultaten van de normaalspanningen in de zijdraadjes wijken af van de resultaten uit voorgaande onderzoeken; gemeten werd een gelijk spanningsverloop, maar dan met gelijk teken i.p.v. tegengesteld teken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.