Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.J.J.H. Kempem Een simulatiemodel voor de afhandeling van kleine vliegtuigen.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4117, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Op de luchthaven Schiphol wordt de afhandeling van kleinere typen vliegtuigen, die behoren tot een regional, uitgevoerd op een apart platform. Onder afhandeling wordt verstaan het in- en uitstappen van passagiers, het tanken, het schoonmaken, het verzorgen van catering, inspecties etc. Een gevolg van de afhandeling op een apart platform is dat passagiers met bussen naar en van het vliegtuig moeten worden vervoerd en dat ook de andere activiteiten op het platform moeten plaatsvinden. Eén en ander vergt een goede coördinatie met betrekking tot de benutting van het opstelterrein en de inzet en beschikbaarheid van mensen en middelen. Op het bewuste platform bestaat een congestieprobleem bij de afhandeling van de vliegtuigen.

Op basis van de systeembeschrijving is een generiek simulatiemodel ontworpen. Het model is ontworpen door gebruik te maken van de procesbeschrijvingsmethode. Dit model heeft diverse toepassingsmogelijkheden in zich, waaronder de mogelijkheid verschillende layouts van een platform op een luchthaven te vergelijken.

Het simulatiemodel is toegepast op het congestieprobleem voor het B/C-platform op Schiphol. Door medewerkers van Schiphol zijn twee nieuwe layouts ontwikkeld gebaseerd op de aanleg van nieuwe routes voor de vliegtuigen. Deze twee mogelijke oplossingen voor een nieuwe layout van dit platform zijn met behulp van het simulatiemodel onderzocht. Eén van de twee nieuw ontworpen layouts geeft een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De als prestatie-indicator gekozen meetgrootheid -de som van de opgelopen vertragingen- neemt duidelijk af.

Een nadeel van simulatiemodellen is dat een combinatie van invoervariabelen bestudeerd wordt. De gebruiker krijgt geen inzicht in de invloed van de afzonderlijke variabelen op de meetgrootheid. De metamodeltheorie biedt de mogelijkheid om dit inzicht in het simulatiemodel te verkrijgen. Deze theorie verschaft de mogelijkheid een wiskundig verband tussen de meetgrootheid en de verschillende variabelen te verkrijgen. Het belang van de verschillende variabelen voor de meetgrootheid is uit dit verband af te lezen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.