Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.H.A.M. Gorissen Evaluatie van het softwarepakket DATABOSS
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4133, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het onderzochte databasepakket DATABOSS blijkt voor bepaalde situaties een oplossing te vormen voor de problemen die het met zich mee brengt om een Pascal-toepassing te koppelen met een database. Deze situaties kenmerken zich door de volgende eigenschappen: Het pakket biedt voor dergelijke koppelingen een speciale import-/export functie.

Het te volgen principe bij gebruik van pakket is snel en eenvoudig aan te leren. Het via deze steile leercurve bereikte niveau is echter helaas slechts voldoende voor de implementatie van zeer eenvoudige data-modellen. Na dit steile stuk kan de gebruiker zich slechts langzaam verder bekwamen in het gebruik van het pakket. Dit is vooral te wijten aan de opzet van de handleiding.

Groot voordeel van het pakket is dat om het ontworpen datamodel te implementeren alleen de datavelden hoeven te worden gespecificeerd. Het pakket genereert hierna automatisch de database in de gekozen taal (Pascal, C, C++). Bijkomend voordeel hiervan is dat het relatief eenvoudig is om van omgevingstaal te veranderen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.