Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA. van Randen Een systeem voor voorraadadministratie.
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4152, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit verslag wordt de ontwikkeling beschreven van een softwarepakket voor een voorraadadministratie. De omgeving waarvoor het programma wordt ontwikkeld is een bestaande situatie.

Hoofdstuk 2 behandelt de situatie zoals hij nu betstaat in de VSSD PC Shop en geeft aan waar die voor verbetering vatbaar is. Omdat de administratie nu zowel op papier als op de computer gebeurt wordt er veel dubbel werk gedaan. Door de orderadministratie ook te automatiseren en een klantenbestand aan te leggen kunnen er veel handelingen vervallen. Vervolgens wordt er bekeken welke functies het nieuwe systeem zal moeten vervullen en welke functies er aan het systeem kunnen worden toegevoegd. Dit gebeurt aan de hand van een functiediagram en een datadiagram. Met behulp van deze methode wordt een hierarchische indeling gemaakt in de te vervullen functies, om tot een goede taakomschrijving te komen. De opdracht is geprogrammeerd in 4th Dimension, een gerelateerde database ontwikkeltaal voor de Macintosh computer. in deze taal wordt gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen waarmee snel een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke database kan worden gemaakt. Tevens kan men gebruikmaken van pascal-routines.

Nadat is bepaald welke files en velden moeten worden gedefinieerd, worden voor de verschillende data ingangen en uitgangen zogenaamde layouts ontworpen. Door een overzichtelijke layout is de invoer en uitvoer van data zo eenduidig mogelijk.

De conclusie is dat het ontwikkelen van een dergelijk pakket in 4th Dimension onbegrensde mogelijkheden biedt. Men kan eindeloos verder gaan met het ontwikkelen van procedures die het invoeren van data vereenvoudigen. En met de zo verkregen data zijn er vele mogelijkheden voor het presenteren hiervan.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.