Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH. Wiryono Diverse typen feeders en doseerinrichtingen. Keuze en toepassingen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.TT.4156, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Er bestaan diverse typen uittrekinrichtingen en doseerinrichtingen voor de overslag van stortgoed. In dit rapport worden een paar belangrijke typen uittrekinrichtingen en twee belangrijke doseermethoden behandeld, het volumetrische doseren en gravimetrische doseermethoden.
De gravimetrische doseermethode, met name het differentiaal doseerwegen, is een zeer nauwkeurige doseermethode maar met hoge investeringskosten vergeleken met andere doseerinrichtingen.
De bekendste uittrekinrichtingen die daarbij gebruikt kunnen worden zijn de screw feeder, trilgoot, belt feeder en de cellenrand. Een screw feeder is het nauwkeurigst en het betrouwbaarst, maar duur. De trilgoot kan een hele hoge capaciteit levren en qua energie is voor de trilgoot het laagste vermogen nodig.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.