Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.A. van Tienhoven Lastbaanberekening voor de enkele giekkraan.
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.4164, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij de containeroverslag in de binnenvaart wil men de enkele giekkraan gaan toepassen. Een van de problemen hierbij is dat de last te veel slingert.
In dit rapport wordt de ontwikkeling van een Matlab-programma beschreven waarmee de lastbaan van een enkele giekkraan kan worden berekend, om meer inzicht in het gedrag van de last te verkrijgen.
Het programma dat ontwikkeld is kan verschillende snelheidsverlopen van de top- en zwenkhoek simuleren. Een simulatie kan middels een 17-tal parameters nauwkeurig worden gevormd. Tevens is het met het ontwikkelde programma mogelijk om de computer een nagenoeg onbeperkt aantal simulaties achter elkaar uit te laten voeren. De uitvoer van het programma kan naarmate het onderzoek dit verlangt worden geconfigureerd en is eventueel ook in tabelvorm weer te geven.
Met het programma worden vervolgens voor een aantal reele waarden van de parameters simulaties uitgevoerd, waaruit conclusies voor het overslagproces kunnen worden getrokken. Hierbij blijkt de slingerlengte een belangrijke rol te spelen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.