Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. Schroten Voorraadbeheer met vraagsubstitutie; een simulatiemodel.
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4169, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Beschouwd wordt een voorraadbeheerssysteem waarin eventueel substitutieleveringen zijn toegestaan indien het gevraagde produkt niet leverbaar is.
Als vraagverdeling wordt de volgende aangenomen: een normaal verdeelde vraaggrootte met een negatief exponentieel verdeelde tussenaankomsttijd. Deze verdeling is gekozen, in plaats van de gebruikelijke normale verdeling voor de vraag, om met orders te kunnen werken en zo verschillende klanten te kunnen simuleren. Bij de gebruikelijke normaal verdeelde vraag is niet duidelijk hoe de vraag is samengesteld en op welke tijdstippen hij binnenkomt. Bovendien verkrijgt men een vraag per tijdseenheid. Alvorens over te gaan tot beschouwing van de processen, wordt onderzocht hoe deze samengestelde verdeling zich gedraagt. Door middel van simulatie van de situatie en enig literatuuronderzoek blijkt dat het gedrag van dit vraagproces het gedrag van een normale verdeling goed benadert.

Nadat de vraagverdeling is vastgesteld, is het model en zijn systeemgrenzen vastgesteld, zijn de verschillende objecten bepaald en is via de "Booch notation" gekomen tot een gestructureerde opbouw van het simulatieprogramma.

Vanuit deze situatie wordt een simulatiemodel ontwikkeld waarmee een voorraadbeheersysteem met vraagsubstitutie nagebootst kan worden. Dit resulteert in een object-georiënteerd model dat geïmplementeerd is in Borland Pascal 7.O ondersteund met MUST. Vervolgens worden drie situaties beschouwd: Uit de experimenten die zijn uitgevoerd blijkt dat de servicelevels van het model, zonder dat vraagsubstitutie is toegestaan, goed bij de ingestelde waarden liggen. Indien men met deze instellingen vraagsubstitutie toepast is er een aanzienlijke stijging van de totale servicelevels, hierbij zijn de substitutieleveringen inbegrepen; door het beslag dat substitutie op voorraden legt is er een daling van de direkte servicegraden, zonder meerekening van substitutieleveringen.
Wanneer men uiteindelijk door manipulatie van de parameters de servicelevels weer op het gewenste niveau wil terugbrengen lijkt dit redelijk te lukken. Echter doordat er in het gebruikte model een vaste koppeling is tussen de parameters voor de bestelhoeveelheden en de veiligheidsvoorraad bestaat, is het niet mogelijk een goed zicht te krijgen op de precieze invloeden van de manipulaties. Onderzoek met ontkoppelde parameters is hiervoor vereist.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.