Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. van Aggelen Containerisatie een sleutelinnovatie in de transportsector.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4184, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Na de tweede wereldoorlog groeide de wereldhandel sterk, in het conventionele stukgoedvervoer was men niet in staat om deze groei op te vangen, men kreeg problemen in de havens en kon de schepen niet snel genoeg laden en lossen. Men ging op zoek naar nieuwe methoden voor het transport van stukgoederen en introduceerde het containerconcept.

In relatief korte tijd is het containerconcept ingevoerd en is nu niet meer weg te denken uit het hedendaagse stukgoedvervoer. In deze literatuurstudie worden de achtergronden onderzocht die geleid hebben tot deze snelle acceptatie van het concept. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende stappen:
  1. Onderzoek naar de innovatietrigger
  2. Herkomst van de innovatie
  3. Verloop van de diffusie
  4. Consequenties van de innovatie
De conclusies van deze literatuurstudie zijn de volgende:
  1. De innovatietrigger is afkomstig van twee ontwikkelingen in de algemene wereldeconomie. Dit was ten eerste de sterke toename van de wereldhandel en ten tweede de sterke stijging van de kosten, vooral de loonkosten, in de havens.
  2. De innovatie is afkomstig van de reders, welke een methode zochten om hun schepen rendabeler te maken door het verkorten van de haventijden.
  3. Het verloop van de diffusie is gedaan aan de hand van de diffusiesnelheid en de marktpenetratie, hierbij is gebruik gemaakt van containerisatieratio's. De diffusie van het containerconcept verliep relatief snel.
  4. Het containerconcept is een organisatorische innovatie waardoor de verhoudingen in de transportsector zich sterk wijzigden. Het containerconcept vergt grote investeringen in infrastructuur en ladingbehandelingsequipment en een door-to-door concept voor de informatie- en documentenstroom.
Verder is het voor het slagen van het concept van belang dat er de beschikking is over gestandaardiseerde eenheidslading, zoals de container, welke zo veel mogelijk compatibel moet zijn met andere systemen. Dit laat echter veel te wensen over wat betreft de compatibiliteit met de pallet.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.02.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.