Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN.R.J. Langenkamp Intermodaal railvervoer in de Verenigde Staten.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.TT.4192, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het intermodale vervoer per spoor in de Verenigde Staten is de laatste jaren enorm ontwikkeld. Deze ontwikkeling begon tegen het eind van de jaren '70, toen er een vrije markt tot stand kwam, door het afschaffen van verouderde wetten en het aannemen van nieuwe wetten. De spoorwegmaatschappijen, die alle particulier zijn, zagen vervolgens kans hun concurrentiepositie te verbeteren. Er werd weer geïnvesteerd in materieel en infrastructuur, waarop een stijging van de produktiviteit van de spoorwegmaatschappijen volgde. Met name de ontwikkeling van het double-stack vervoer heeft aan deze stijging bijgedragen. Tegenwoordig wordt ongeveer 30% van de intermodale lading double-stack vervoerd en iets muider dan de helft van de lading wordt in trailers vervoerd.
Om een snelle overslag van de containers en trailers te waarborgen wordt ook veel in terminals geïnvesteerd.

In de Verenigde Staten wordt ook gebruik gemaakt van een bimodale trailer, de RoadRailer. Door de hoge kapitaalkosten van deze trailer is dit systeem alleen rendabel bij intensief gebruik op bepaalde trajecten.

De modernste locomotieven hebben asynchrone motoren. Deze leveren bij eenzelfde vermogen meer trekkracht dan locomotieven met gelijkstroommotoren.

Door een toenemende congestie en milieuproblematiek zal het intermodale railvervoer in de toekomst verder groeien. Om een betere service te bieden gaan veel spoorwegmaatschappijen allianties aan, met elkaar of met wegvervoerders. Ook wordt er veel materieel aangeschaft. Door het inzetten van speciale treinen is het intermodale railvervoer over steeds kortere afstanden concurrerend met het wegvervoer.

De verwachting is dat in Europa over een aantal jaren de eerste private treinen gaan rijden. Een situatie die vergelijkbaar is met de Verenigde Staten zal echter nog wel 20 jaar op zich laten wachten.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.