Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.L. Kruisinga Integrale opnameplanning in het ziekenhuis
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4195, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In de gezondheidszorg staat patiëntenlogistiek steeds meer in de belangstelling. Een goede service aan de patiënt en een optimale logistieke inrichting van het ziekenhuis zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. In dit onderzoek staat de methodiek van opnameplanning centraal.

Het doel van dit onderzoek is om te bekijken wat de invloed is van het plannen van opnames met behulp van globale afspraken op verschillende kritieke capaciteiten in het ziekenhuis. In het kader van dit onderzoek is een nieuwe planningsmethodiek ontwikkeld waarin de specialist en het opnamekantoor eerst een globale afspraak maken met de patiënt. In deze globale afspraak wordt vastgelegd dat de patiënt in een bepaalde periode zal worden opgenomen. Vervolgens wordt een aantal dagen voor deze globale afspraakperiode de definitieve afspraak bekend gemaakt voor de opname van de patiënt.

Het ziekenhuis is te zien als een doorstroomorganisatie als gevolg van de verschuiving van klinische naar poliklinische zorg (verrichtingen vinden in een korter tijdsbestek plaats en staan daardoor steeds meer centraal). Gezien de aard van dit proces wordt bij het maken van de afspraken rekening gehouden met meerdere kritieke capaciteiten (operatiekamer-, verpleeg- en beddencapaciteit).

In het kader van dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld aan de TU Delft om o.a. te bekijken wat de optimale instelling is van de globale afspraakperiode. Dit TUD-model is getest met de gegevens van het ziekenhuis. Uit de simulatieresultaten blijkt dat, om de spreiding (variatie om het gemiddelde) van de ok-capaciteit en de werklast van de verplegingsdienst zo laag mogelijk te houden, een globale afspraakperiode van 7 dagen de optimale instelling is.

De simulatieresultaten van het TUD-model zijn vervolgens vergeleken met de op dit moment gebruikte planningsmethodiek bij de afdeling orthopedie van het Westeinde Ziekenhuis te 's-Gravenhage. Bij het maken van een afspraak wordt in de huidige situatie alleen gekeken naar de beschikbare operatiekamer-capaciteit. Deze methodiek is eveneens gemodelleerd met een simulatiemodel.

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk, effectief en efficiënt is om, voordat een patiënt wordt ingeroosterd, rekening te houden met de ok-, bedden- en verpleegcapaciteit (voorwaartse koppeling). Bij toepassing van deze voorwaartse koppeling worden de spreiding van de ok-bezetting en de werklast op de verplegingsdienst kleiner en de spreiding op de bedbezetting groter, terwijl de gemiddelde ok-bezetting, de gemiddelde werklast van de verplegingsdienst en de gemiddelde bedbezetting gelijk blijven.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat, indien een specialisme in staat is om een duidelijk beleid inzake opnameplanning te formuleren, het TUD-simulatiemodel in staat is om de optimale instelling van de relevante parameters te bepalen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.