Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.A. van den Dool Containerspreaders.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.TT.4202, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een belangrijk hulpmiddel in de behandeling van containers op terminals is de spreader. De spreader valt in de categorie hijsmiddelen en wordt voor gebruik ingedeeld in de hoogste kraangroep volgens NEN 2018.

De afgelopen 25 jaar heeft de spreader een grote ontwikkeling doorgemaakt, die vooral zijn oorzaak heeft in de veranderingen in de operationele omgeving. Tevens hebben de eisen tot een betere prestatie, een hogere betrouwbaarheid en vermindering van de reparatie- en onderhoudskosten deze ontwikkeling afgedwongen.

De spreader is een hijsmiddel dat in combinatie met veel verschillende overslag- en opslagwerktuigen gebruikt wordt. Zo vindt de spreader toepassing bij diverse kranen en trucks. In dit rapport heeft de telescopische spreader voor de losbrug de aandacht.

Voor de dragende constructie van de schuifspreader zijn er een drietal principieel verschillende oplossingen. Voor de keuze van de constructie zijn een aantal argumenten van belang: compacte bouw en relatief licht in gewicht, torsiebelasting en de werkzaamheid voor de machinist. De spreader wordt berekend op sterkte; de vermogengsberekening dient ter controle. De lichtgewicht spreader, door toepassing van hoge-rek-stalen, als oplossing voor de trend naar een lichtere spreader blijkt geen goede oplossing te zijn.

De toenemende betekenis van de spreader als hijsmiddel blijkt uit de toename van de verhouding van het aantal spreaders per kraan. Dit feit en de relatief zware omstandigheden van gebruik vereisen extra aandacht.

Uit onderzoeken is gebleken dat de storingen aan de spreader van de hoofdkat het grootste aandeel hebben in het (technische) storingspercentage van de totale kraan. Afgezien van de storingen door onzorgvuldig gebruik, hebben de meeste storingen betrekking op het elektrische gedeelte en/of de signaalverwerking. Naast constructieve maatregelen kunnen ook organisatorische maatregelen het storingspercentage terugdringen.

Door de ontwikkeling van de containerafmetingen en het toenemende belang van de automatisering op containerterminals zal ook de ontwikkeling van de spreader in de toekomst moeten blijven doorgaan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.