Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.C. Stelwagen De berekening van de lastlijn voor een enkele giekkraan
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.4207, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft het ontwerp van een computerprogramma waarmee de lastweg en het aandrijfmoment van een enkele giekkraan kunnen worden bepaald.
Naast compensatie van de hijskabel door leidschijven, in de toren en op de giek, is de kraan voorzien van een extra takelblok tussen de hijskabel en de last, om de last bij het toppen een zo horizontaal mogelijke lastweg te laten volgen.
Het programma is geschreven in de programmeertaal Turbo Pascal 6.0.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.