Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB. Steuten De lemniscaatkraan. Voorontwerp hydraulisch aangedreven topwerk.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.TT.4213, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een van de produkten van Machinefabriek Figee in Haarlem is de drijvende Lemniscaatkraan. Dit is een dubbelarm grijperkraan, met een hijscapaciteit tot 36 ton bij een vlucht van 43 meter. De kraan wordt ingezet voor het lossen van bulkschepen. Het topwerk van deze kranen is een kruk-drijfstangmechanisme.

De nadelen van een dergelijk topwerk zijn een sterk fluctuerende topsnelheid, een hoge kostprijs door de zware en uit veel bewegende delen bestaande constructie en het, ondanks de hoge kostprijs, regelmatig optreden van storingen.

Dit rapport geeft een uitgebreide analyse van het topwerk waaruit bovengenoemde bezwaren naar voren komen. Gezocht is naar een aandrijfconcept dat beter voldoet aan de eisen die aan een topwerk gesteld worden. Een dergelijk concept is gevonden in de vorm van een topwerk met hydraulische cylinders.

Het nieuwe concept is uitgewerkt tot een voorontwerp. Het ontwerp bestaat uit twee dubbelwerkende hydraulische cylinders opgesteld tussen de achterarm en de toren en een aggregaat dat het benodigde vermogen verzorgt. Het ontwerp is zodanig dat de aanpassingen aan de rest van de kraan tot een minimum beperkt kunnen blijven. Alle overwegingen en berekeningen die bij dit ontwerp een rol hebben gespeeld worden in dit rapport beschreven.

De voornaamste kenmerken van het nieuwe ontwerp zijn een eenvoudige constructie, een goede inpasbaarheid in de bestaande kraan en een lage kostprijs. Doordat er afgezien van de cylinders geen bewegende meer zijn in dit ontwerp, is de bedrijfszekerheid afhankelijk geworden van de kwaliteit van de hydraulische componenten.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.