Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.J. Antvelink Simulatie van een Belbus systeem
Computeropdracht, Rapport 94.3.LT.4219, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschtijft een simulatiemodel voor een Belbus systeem, een vorm van vervoer, waar een grote mate van flexibiliteit ten aanzien van de wensen van de klanten, passagier mogelijk is. Het programma is geschreven in de simulatietaal Must. Must is een Turbo Pascal applicatie.

Het beschreven systeem bestaat uit de Belbussen, een kantoor die de routeplanning voor zijn rekening neemt en de passagiers die ieder hun eigen eisen als in- en uitstapplaats en tijdsaanduidingen hebben.

Met het programma wordt geëxperimenteerd, om zo de invloed na te gaan van bepaalde planning/beslissing strategieën en de drukte van het moment op prestatieïndicatoren, zoals servicelevel, vertragingen en omrijpercentage. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn vermeld in aparte hoofdstukken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.