Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.G.R. Scheublin Beweging van stortgoed op een triltransporteur.
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.4238, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Triltransporteurs worden aangebracht onder bijv. silo's, bunkers of reclaimtunnels met als doel om het uitstromende bulkgoed met constante doch instelbare capaciteit te kunnen regelen. De snelheid waarmee het stortgoed zich over de goot verplaatst is afhankelijk van de instellingen van de triltransporteur. Om dit proces nader te kunnen bestuderen is in dit rapport een computerprogramma geschreven.

Voorzover op betrouwbaarheid onderzocht, berekent het computerprogramma de bewegingsvergelijkingen van trilgoot en stortgoed overeenkomstig het in dit rapport opgestelde theoretische model. Een opvallende uitkomst is dat voor zowel τ12 (tijdsduur van resp. de heen,- en teruggaande beweging van de trilgoot) als voor τ12 mogelijkheden zijn om het stortgoed in positieve richting te verplaatsen (t.o.v. de trilgoot).

Er is in het computerprogramma vanuit gegaan dat bij aanvang van de berekeningen, de trilgoot in de beginstand staat en het stortgoed een snelheid nul heeft. De invloed van deze aannamen moet nog onderzocht worden omdat deze mogelijk van (grote) invloed zijn op de eindberekeningen.

Om de juistheid van het theoretische model aan te kunnen tonen moet een aantal met het computerprogramma uitgevoerde berekeningen vergeleken worden met de resultaten van een triltransporteur in de praktijk.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.