Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.R. Kuntz Computermodel van een scraper. Rekenprogramma onder Windows.
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.4239, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Over het afgraafproces van een scraper is nog niet zo veel bekend. In dit rapport is het afgraafproces van een frontscraper gemodelleerd. Aan de hand van dit model is een computerprogramma geschreven dat de krachten die op het werktuig werken en het benodigde aandrijfvermogen berekent.
Dit computerprogramma geeft een ontwerper de mogelijkheid om te experimenteren met het model, om zodoende inzicht te krijgen in de invloed van enkele belangrijke ontwerpparameters. Uit experimenten met het programma blijkt:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.