Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.A. Mascini Bestelpuntbepaling onder service-restricties.
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.4245, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt beschreven hoe een bestelpunt bepaald kan worden voor een voorraadbeheersysteem door middel van simulatie. Het voorraadbeheersysteem is van het type (s,S), dat wil zeggen dat er periodiek besteld wordt met een variabele bestelhoeveelheid.
Deze opdracht ligt in het verlengde van de computeropdracht van F.C. van Lookeren Campagne [F.C. van Lookeren Campagne "Een nieuwe definitie van het begrip serviceniveau", rapport 93.3.LT.4082, vakgroep Transporttechniek, TU Delft (1993)]. Bij deze opdracht ontstond onvrede over de theorie waarmee het aanvulniveau wordt bepaald.

Het simulatiemodel is opgezet met behulp van het object georiënteerde ontwerp-paradigma. In het voorraadbeheer-object zijn de theorie en simulatiemethoden ingebouwd. Nieuwe theorieën kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

De theorie [E.A. Silver en R. Peterson "Decision systems for inventory management and production planning", John Wiley and Sons, New York (1985)] blijkt, na experimenteren met het opgestelde simulatiemodel, lang niet altijd overeen te komen met de gesimuleerde praktijk. Vaak wordt door middel van de theorie een ander bestelpunt berekend dan door middel van simulatie wordt bepaald. Dit bestelpunt is soms te laag, dan weer te hoog. Duidelijk is in ieder geval dat er bij de theorie geen rekening wordt gehouden met periodieke verschijnselen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.