Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.M. Beeksma Groupage/degroupage in het goederenvervoer via tussendepots.
Doctoraalopdracht, Rapport 94.3.LT.4248, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het shuttieconcept is een manier van goederenvervoer waarbij de goederen ergens onderweg van leverancier naar de klanten worden overgeslagen in tussendepots. De goederenstroom van de leveranciers naar de tussendepots vindt hierbij plaats met grote truck-oplegger combinaties die met volle ladingen van leverancier naar depot rijden. In de depots worden de ladingen gehergroepeerd en met lokale voertuigen naar de klanten gebracht. In dit concept spelen de groupage en degroupage van klantenorders een belangrijke rol. Door klantenorders te splitsen tot kleinere verzendeenheden, en deze zo goed mogelijk te verdelen over de beschikbare voertuigen, kunnen wellicht besparingen worden verricht op het aantal gebruikte voertuigen en de door de voertuigen afgelegde afstand.

Het doel van het hier beschreven onderzoek is het optimaliseren van het goederenvervoer via tussendepots door groupage en degroupage van klantenorders. Deze optimalisering heeft betrekking op de door de voertuigen afgelegde afstand en het aantal gebruikte voertuigen. Vanwege de rekenkundige complexiteit van dit probleem kan het niet exact worden opgelost en moeten heuristieken worden gebruikt.

De planning van de ritten van de lokale voertuigen is verbeterd door aanpassing van het uit de literatuur bekende savingsalgoritme. Deze aanpassing betreft het op twee verschillende manieren mogelijk maken van splitsing van klantenorders. Beide methoden blijken een kortere totaalafstand en een lager aantal ritten tot gevolg te hebben dan het elementaire savingsalgoritme.

Verder is gekeken naar het effekt van het minimaliseren van het aantal shuttlevoertuigen. Door hertoewijzing van verzendeenheden aan depots kan het aantal shuttlevoertuigen worden geminimaliseerd. Dit gaat echter ten koste van de planning in het lokale gedeelte van het shuttiesysteem. In de in het onderzoek gebruikte testconfiguratie bleek dit negatieve effekt erg mee te vallen. Dit is echter sterk afhankelijk van de beschouwde infrastruktuur.

Geconcludeerd kan worden dat de groupage/degroupage van klantenorders in het shuttiesyteem een voordeliger planning tot gevolg kan hebben dan gebruik van standaardalgoritmen waarin het splitsen van orders niet wordt toegestaan. Er is echter nog meer onderzoek nodig naar de invloed van bijvoorbeeld de infrastruktuur en de ordersamenstelling. In combinatie met de optimalisatie van de depotlokatie lijkt de groupage/hergroupage van orders het shuttiesysteem een goede concurrent te kunnen maken van zuivere distributie- en pickup&delivery-systemen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.