Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR. Riemens Implementatie van een methode voor de belading van een pallet.
Computeropdracht, Rapport 94.3.LT.4249, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Rechthoekige pakkingsproblemen in één, twee en drie dimensies hebben veel praktische mogelijkheden en er is daarom veel onderzoek naar verricht.

Onderwerp van dit onderzoek is het vinden van een optimale layout voor identieke dozen op een rechthoekige pallet. In praktische toepassingen betekent zijn dit meestal dozen die orthogonaal moeten worden geplaatst (d.w.z. dat de doosrand parallel aan de palletrand ligt). De vertikale oriëntatie van een laag dozen op een pallet is een vast gegeven. Deze restricties betekenen dat het probleem wordt gereduceerd tot een twee-dimensionaal probleem voor het ordenen van grote hoeveelheden dozen, orthogonaal liggend, met identieke afmetingen.

De complexiteit van het probleem levert wel problemen op; het vinden van een exacte oplossing erg veel tijd. Er is daarom gekozen voor een heuristiek. Ter illustratie van de oplosmethode is het probleem beperkt door het vastleggen van de afmetingen doos en pallet. Maar dit is van minder groot belang. Het gaat in de eerste plaats in het verkrijgen van inzicht in de palletproblematiek. Mochten er een commerciële redenen zijn om zo'n palletprogramma te gebruiken, dan moet zeker gedacht worden aan implementatie van een exacte methode.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.