Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.A.C. van Wayenburg Simulatiemodel van het kopieerproces van de bibliotheek van de TU Delft.
Doctoraalopdracht, Rapport 94.3.LT.4261, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een van de taken van de Bibliotheek van de TV Delft is documentleverantie. Een onderdeel daarvan is het leveren van kopieën aan bedrijven en instellingen. Het grootste gedeelte van de eigen inkomsten wordt hiermee verdiend. Omdat de subsidies op hetzelfde niveau zijn blijven steken en uitgaven verder stijgen, wordt er gewerkt aan het vergroten van de eigen inkomsten. Onder andere door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere bibliotheken probeert de BTUD meer aanvragen voor kopieën binnen te halen. Het is de vraag of het huidige kopieerproces meer aanvragen kan behandelen binnen een voor de klant acceptabele tijd.
Een andere ontwikkeling is de verhuizing van de bibliotheek naar een groter gebouw in het centrum van de TU-wijk. Dit geeft de mogelijkheid om het kopieerproces met het daarbij behorende tijdschriftenmagazijn geheel opnieuw in te richten.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de volgende opdracht:
Ontwerp een simulatiemodel waarmee de bibliotheek zich een beter beeld kan vormen van de verschillende mogelijkheden om het kopieerproces efficiënter te laten verlopen.

Het kopieerproces is samen met een aantal mogelijke verbeteringen voor de lay-out van het magazijn, toekomstige automatiseringen en wijzigingen in de organisatie, gemodelleerd in een simulatieprogramma. Het programma geeft de mogelijkheid naar eigen inzicht een magazijn en een kopieerproces in te voeren en daarmee te testen. Met behulp van een animatie en uitvoerfile's kan de configuratie worden beoordeeld op zijn prestaties.

Verificatie en validatie hebben aangetoond dat het programma geschikt is om meer inzicht te verschaffen in het kopieerproces. Men moet voorzichtig zijn met conclusies te verbinden aan de absolute waarden van de resultaten. De vergelijkingen van verschillende situaties kunnen beter kwalitatief worden aangeduid.
Een opvallend resultaat is dat het mogelijk blijkt een continue aanvragenstroom binnen dezelfde tijd te behandelen als eenzelfde hoeveelheid aanvragen die allemaal tegelijk in het systeem aankomen. Dat kan een dag winst opleveren voor de levertijd van de aanvragen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.