Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekT.A. van Kesteren Goederenontvangst- en goederenbestelsystemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4263, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt o.a. een algemeen beeld gegeven van industriële bedrijven aan de hand van de typologie van Botter [C.H. Botter Industrie en Organisatie Kluwer/Nive (1985), ISBN 90-267-0910-2]. Met name wordt de invoerkant nader bekeken. De verschillende sectoren die in deze typologie naar voren komen zijn: materialensector, enkelvoudige produktensector, samengestelde produktensector en de projektensector. Elke sector wordt nader toegelicht op het gebied van goederenontvangst- en goederenbestelsystemen.
Tevens wordt aangegeven wat de ontwikkelingen op het gebied van de logistiek voor invloed hebben op deze ontvangst- en bestelsystemen. Deze methoden worden ingedeeld in een aantal klassen nl: Als bijzondere ontwikkeling op communicatiegebied wordt EDI (Electronic Data Interchange) genoemd. Deze ontwikkeling wordt behandeld aan de hand van 1. Electronic Data Interchange and paperless trade. The implementation guide Euromatica (1988); 2. EDI applicaties in de gezondheidszorg Telecom Magazine, nr.7 (september, 1993) pp.38 e.v.

Tenslotte wordt er een case-study gemaakt van de TPD (Technisch Physische Dienst TNO). Dit bedrijf wordt geplaatst in de projektensector van de typologie. Van dit bedrijf wordt achtereenvolgens de goederenontvangst- en goederenbestelsystemen nader toegelicht.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.02.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.