Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.P. Hibma Onderdelenvoorziening in een onderhoudsbedrijf.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.LT.4276, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De RET verzorgt het openbaar vervoer per tram, bus en metro in de regio Rotterdam. De hoofdfunctie is het vervoer van personen. Doel is om deze hoofdfunctie zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen.

De omgeving van de RET is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Veranderingen in de Europese wetgeving leiden tot een toenemende concurrentie als gevolg van een vrije markteconomie. Bovendien verandert de rol van de overheid, wat leidt tot een lagere Rijksbijdrage. Dit leidt tot de noodzaak om een hogere kostendekkingsgraad te realiseren. Ook de afdeling AutoMaterieel moet hieraan bijdragen. Deze afdeling is binnen de RET hoofdverantwoordelijk voor het 'in stand houden van het bussenpark'. De belangrijkste functie is het onderhouden van de bussen door preventief en correctief (storingen) onderhoud. De hiervoor benodigde onderdelen worden aangeleverd door de afdeling Materiaalvoorziening en Inkoop.

Door de noodzaak tot een verbetering van het exploitatieresultaat moeten de afdelingen besparen op kosten. Hierbij moet rekening worden gehouden met de conflicterende doelstellingen van onderhoudsproces en onderdelenvoorziening om suboptimalisatie te voorkomen.

Met betrekking tot de taak 'instandhouden van het wagenpark' wordt geconstateerd, dat er regelmatig bussen op ontbrekende essentiële onderdelen staan te wachten. De oorzaak wordt gezocht in prestatie van de onderdelenvoorziening. Dit heeft geleid tot het volgende onderzoeksgebied.

Het huidige systeem voor de onderdelenvoorziening is gebaseerd op de (s,S)-bestelmethode. Deze methode is voornamelijk geschikt voor de voorspelbare vraag. Als de voorraad van een onderdeel is gedaald beneden het bestelniveau wordt op het eerstvolgende bestelmoment een bestelling geplaatst die de voorraad weer op aanvulniveau brengt. Daarnaast kunnen onderdelen ook met spoed worden besteld. Dit geldt alleen voor onderdelen waar een bus op stilstaat als ze niet op voorraad zijn.

Doordat de beschouwde onderdelenstroom onderdelen met uiteenlopende eigenschappen bevat, leidt het huidige systeem niet tot een optimale situatie. In dit verslag is een verbeteringsvoorstel uitgewerkt en geëvalueerd.

Als eerste is in de literatuur gezocht naar alternatieve bestelsystemen. Naast de gehanteerde methode, stochastisch voorraadbeheer (s,S), kunnen de volgende systemen voor de te beschouwen onderdelenstroom worden toegepast: Materiaalbehoefteplanning en een bijzonder geval van stochastisch voorraadbeheer: risicovoorraad (S-1,S). Door het vaststellen van indelingscriteria kunnen de onderdelen op grond van hun eigenschappen (en dus geschiktheid voor een bestelsysteem) in klassen worden ingedeeld (=classificatie). Elke klasse wordt vervolgens toegewezen aan een bestelsysteem.

Deze combinatie van bestelsystemen is vervolgens vergeleken met de huidige situatie. Kosten en leveringsbetrouwbaarheid van de systemen worden met behulp van een computersimulatie bepaald en met elkaar vergeleken. Uit de resultaten van de simulatie blijken de verbeteringsvoorstellen te leiden tot een verbetering van zowel het kostenniveau als de leveringsbetrouwbaarheid van de onderdelen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.06.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.