Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.P.M. Mureau Optimalisatie van de directe lichterbelading via landvast overslagsysteem bij de IGMA.
Doctoraalopdracht, Rapport 94.3.TT.4281, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Omdat de toegestane import van granen in Europa steeds verder wordt beperkt (door het graanquotum), is het voor de Internationale Graanoverslag Maatschappij Amsterdam (IGMA) van belang, om voortdurend te streven naar een sterkere concurrentiepositie. Dit is nodig om zo het aandeel in de graanoverslag te behouden en zelfs te verbeteren.
Eén van de middelen om dit doel te bereiken is het vergroten van de beschikbare overslagcapaciteit, zodat flexibeler en sneller aan de wensen van de klant tegemoet kan worden gekomen. Hiervoor is het noodzakelijk om in de nabije toekomst het overslagsysteem, of delen daarvan, te vernieuwen en/of te verbeteren. Ook de steeds strenger wordende milieu-eisen, het continu streven naar verlaging van de bedrijfskosten en een veiligere bedrijfsvoering, geven hier aanleiding toe.

Ongewenste lesonderbrekingen (stoptijden) bij het continu-lossen van zeeschepen voor de directe lichterbelading via het landvast overslagsysteem, zorgen ervoor dat de gemiddelde overslagcapaciteit beneden de maximale loscapaciteit van de los-units ligt. In dit rapport wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mogelijkheden om het landvast overslagsysteem aan te passen, zodat de ongewenste losonderbrekingen zo veel mogelijk worden gereduceerd. De los-capaciteit van de los-units wordt hierdoor beter benut, waardoor de gemiddelde en de beschikbare overslagcapaciteit zullen toenemen.

Eerst is het probleem van de stoptijden nader geanalyseerd en gekwantificeerd, door metingen in de praktijk. Daarna is een simulatie-onderzoek uitgevoerd, waaruit conclusies zijn getrokken over: Hierna is de gekozen concept-oplossing verder technisch uitgewerkt aan de hand van een eisenpakket. De informatie voor het opstellen van de eisen is bijeengebracht door onderzoek (onder andere simulatie) en intervieuws met verschillende medewerkers van de IGMA en met leveranciers. Tenslotte is aan de hand van een kosten/baten analyse de haalbaarheid van een eventuele investering voor deze oplossing bepaald.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.