Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.W. Werner Homogeniseren in een conventionele menghoop.
Computeropdracht, Rapport 94.3.TT.4289, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport is een computerprogramma geschreven waarmee de homogeniserende werking van een conventionele menghoop kan worden gesimuleerd.
Voorzover op betrouwbaarheid onderzocht, berekent het computerprogramma de standaardafwijking en de autocorrelatiefunctie van een materiaaleigenschap in de afvoerstroom van een conventionele menghoop, overeenkomstig het in dit rapport opgestelde model.
Verder komen de resultaten overeen met de tot op heden toegepaste formules die in de literatuur over conventionele menghopen zijn afgeleid.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.