Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.C. van IJzerloo Literatuuronderzoek naar het mens-machine systeem kraanmeester-kraan en ergonomische aspecten van kraancabines met betrekking tot de gezondheid van de kraanmeester.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.TT.4290, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De mens beschikt als informatieverwerker en regelaar over eigenschappen die hem in veel kraansituaties onmisbaar maken. Hij is in staat om op onverwachte gebeurtenissen adequaat te reageren. Om een hogere orde systeem, zoals de kraan, onder controle te houden wordt veel gebruik gemaakt van pulsregeling (aan-uit regeling met een vaste tijdstap). Verschillende publikaties over de mens als element in het mens-machine systeem kraanmeester-kraan worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden ten behoeve van het kraanspel.

Ondanks ergonomische verbeteringen aan de kraancabine blijken nog veel kraanmeesters last te hebben van rug en nek. Vooral de slechte lichaamshouding en het blootstaan aan trillingen en schokken tijdens het werk zijn hiervan de oorzaak. Bij de moderne overslagmethoden is de lichaamshouding van de kraanmeester zeer statisch. In dit licht zijn aspecten van de cabine bekeken die op het functioneren van de kraanmeester in het MMS kraanmeester-kraan van invloed zijn. Verbeteringen worden voorgesteld, zoals het gebruik van gordels om de rug beter te ondersteunen en een grotere bewustwording van de kraanmeester ten aanzien van zijn eigen gezondheid.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.