Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.J.H. Wouters Veiligheidsanalyse voor transportsystemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4297, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Transportsystemen zijn in het verleden primair vanuit kosten- en functionaliteitsoptiek ontstaan en verder ontwikkeld. Onderwerpen als veiligheid, milieu-effecten en hinder werden tot voor kort slechts zwak belicht. Tegenwoordig echter worden ongevallen niet langer beschouwd als uniek en onbeheersbaar, maar als ongewenste afwijkingen van het proces zelf.

In deze literatuurstudie wordt daarom gezocht naar de mogelijkheden om de diverse transportmodi te modelleren en de veiligheid van een systeem te analyseren.

Voor het modelleren van een transportsysteem staat een techniek ter beschikking die gebruik maakt van vier entiteiten, te weten knooppunten, verbindingen, semaforen en gebieden. Met deze techniek kan een complexe structuur van een lager hiërarchisch niveau gemaskeerd worden en blijft het overzicht behouden.

Wanneer een systeem gemodelleerd is, kunnen met behulp van een risico-analyse de ongevalskansen berekend of bepaald worden. Hiervoor staan verschillende technieken ter beschikking, welke naar gelang het gewenste resultaat of de beschikbare middelen gebruikt kunnen worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.01.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.