Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. Schroten Het ontwerp van een generiek simulatiemodel voor een reservedelenhuishouding.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4298, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Bij de Koninklijke Marine wordt onderscheid gemaakt tussen walvoorraden en boordvoorraden reservedelen. Deze reservedelen worden onderscheiden naar twee typen, repareerbaar en niet repareerbaar. De repareerbare reservedelen doorlopen een kringloop door de reservedelenhuishouding.
Op dit moment wordt de grootte en de samenstelling van deze voorraden bepaald door twee separate analytische modellen. In het model voor de walvoorraad wordt als criterium de servicegraad genomen, terwijl de boordvoorraden worden beoordeeld op de behaalde beschikbaarheid van de installaties die met de voorraad reservedelen moeten worden ondersteund. Onderzocht dient te worden of een integrale benadering van de voorraden tot betere oplossingen leidt.

Het blijkt dat de problematiek bij de Koninklijke Marine niet uniek is. Daarom wordt het aantrekkelijk een generiek model te ontwikkelen dat equivalente situaties kan behandelen. Hierbij worden de processen binnen de reservedelenhuishouding en de ondersteunde installaties van elkaar losgekoppeld. Er ontstaat een situatie waarbij servicewagens met voorraad reservedelen rondrijden en op deze wijze servicediensten verlenen op locatie. Een voorbeeld hiervan is een onderhoudsbedrijf voor kopieermachines. De servicewagens zijn voor hun voorraad afhankelijk van een centraal depot.

Analytisch is de integrale, generieke benadering moeilijk op te lossen. Voor de beschouwing wordt simulatie daarom als middel genomen. Doel van dit simulatiemodel is het evalueren van voorraadvoorstellen met een optie tot het doen van experimenten met verschillende instellingen op het gebied van voorraden, het reparatieproces en faalverdelingen.

In het ontwerp is in de eerste stap gekomen tot een conceptueel model waarin het functiemodel, het datamodel en het operationele model zijn verwerkt. Dit is uitgewerkt tot een object-georiënteerd model dat de processen binnen een reservedelenhuishouding kan simuleren. Dit simulatiemodel is geïmplementeerd in FEL-GLOW, een model dat de analytische oplossingen voor de Koninklijke Marine genereert. Met deze voorstellen is getest en geëxperimenteerd.

Belangrijkste conclusie uit de experimenten is dat de nadruk van voorraadallocatie moet liggen bij de servicevoorraden. Hoge servicegraden bij het centrale depot zijn geen must. Daarnaast blijkt dat reductie op de reparatiedoorlooptijden leidt tot een vermindering van het aantal benodigde reservedelen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.05.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.