Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. van der Kroft Berekening van schroeftransporteurs.
Computeropdracht, Rapport 94.3.LT.4300, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Schroeftransporteurs zijn continu werkende overslagwerktuigen die, met een door een mantel omgeven schroef, korrelvormig materiaal kunnen verplaatsen. De berekening van het rendement en de massastroom van een schroeftransporteur is niet eenvoudig. Het geschreven programma maakt het mogelijk meerdere schroeftransporteurs door te rekenen om zo tot optimale afmetingen te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het taartpunt-model van Rademacher.

Het blijkt dat het maximaal bereikbare rendement van een schroeftransporteur rond 22% ligt. De belangrijkste invloedgrootheid blijkt de wrijvingscoëfficiënt tussen het schroefblad en het korrelvormig materiaal te zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.