Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.A. Mascini Technology assessment en de ontwikkeling van nieuwe vervoerssystemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4313, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een introductie gegeven in het vakgebied technology assessment in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe vervoerssystemen. De vraag wordt gesteld hoe technologie zich ontwikkelt: evolutionair, co-evolutionair of quasi-evolutionair. Technology assessment is een instrument om de gevolgen van een technologische ontwikkeling op de maatschappij te voorspellen. Met constructieve technology assessment beoogt men een preventief werkend stuk gereedschap aan te reiken waarmee men in het ontwerp-proces al ingaat op gevolgen van de nieuwe technologie op de maatschappij.

De ontwikkeling van vervoerssystemen is een cumulatief en incrementeel proces dat door trial and error, variatie en selectie wordt geleid. Met behulp van beslisbomen zou er gekomen kunnen worden tot een doorzichtiger ontwikkelingstraject. De methodiek van beslisbomen berust op het goed afschatten van kansen, kosten en opbrengsten die aan beslissingen verbonden zijn. Een alternatieve methode is die van D. Collingridge 'Decision making under ignorance' (Londen, Frances Printer Ltd. 1982) . Deze beslissingsmethode ligt dichter bij de filosofie van technology assessment. Een belangrijke factor in het beslissingsproces is hier het meewegen van de factor "flexibiliteit".

Voor het plannen van een ontwikkelingstraject van een vervoerssysteem kan gebruik worden gemaakt van netwerkplanningsmethoden. Pitstick heeft een hulpmiddel ontwikkeld, Scaled Precedence Activity Network (SPAN) diagrammen, die een ondersteuning kunnen zijn voor het op het juiste moment invoeren van een nieuwe techniek, (M.E. Pitstick 'An activity network approach to introducing alternate transportation systems', Transportation Research C, Vol.28 (1994, maart)).

De ontwikkeling van vervoerssystemen toont een grote mate van onderlinge overeenkomst. Bij de ontwikkeling hebben fabrikant, gebruiker en overheid een grote invloed. Voor het sturen van het ontwikkelingstraject van vervoerssystemen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan het beleid van ontwikkeling van een technologie in een market-niche gestimuleerd worden of kan het gestuurd worden door subsidies of wetgeving.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.