Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.P. de Koning Slijtageproeven liftinstituut.
Laboratorium experiment, Rapport 94.3.TT.4331, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt verslag gedaan van een serie slijtageproeven met verschillende schijf- en draadmaterialen. Deze proeven zijn een vervolg op eerdere proeven en de resultaten zijn vergeleken. Ook wordt gekeken naar de beoordelingsmaatstaven voor de prestaties van de verschillende combinaties.

Een tweede experiment betreft een serie proeven om het verloop van de wrijving te onderzoeken bij hoge en lage kruipsnelheid.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.11.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.