Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.E.M. de Jong Havenontwikkelingen in China en Zuid Korea. Trends in het internationale containervervoer en de vraag naar baggerwerkzaamheden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4334, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het containervervoer is de laatste decennia sterk gegroeid. De container beschermt de goederen en is, dankzij de standaardisatie, te transporteren met iedere vervoersmodaliteit. Een container kan ongeopend verplaatst worden van producent tot consument, waar ook ter wereld deze zich bevinden. Deze voordelen sterken het vertrouwen dat de groei van het containertransport zal doorzetten. Met name in gebieden waar een agrarische economie verandert in een industriële economie zal het containervervoer expanderen. Zuid-Korea en China behoren hiertoe.

Een belangrijk deel van het internationale containertransport vindt overzee plaats. De containerschepen worden steeds groter en het totale transportvolume groeit. Dit leidt tot de bouw van nieuwe havens of aanpassing van bestaande havens. Hierbij zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk. Voor baggermaatschappijen is het interessant om te weten waar er baggerprojecten komen en hoe hiervoor opdrachten zijn te krijgen.

In China zullen alle havens zich gaan aanpassen aan de verandering van de economie. De 'open deur' politiek heeft tot gevolg, dat investeringen van het buitenland mogelijk zijn en dat internationale handel wordt toegestaan. Hong Kong heeft geprofiteerd van het feit, dat de 'open deur' politiek het eerst is toegepast in Zuid-China. Het is nu de grootste containerhaven ter wereld en kan zodoende zoveel faciliteiten en service bieden, dat het de komende tien jaar weinig heeft te vrezen van nabij gelegen havens. Alle havens in de Pearl River delta zullen groeien als feeder-haven voor Hong Kong en uiteindelijk zouden Gaolan en Yantian kunnen uitgroeien tot serieuze concurrenten.

In Midden-China zal een concurrentiestrijd komen tussen de havens van Shanghai en Ningbo. Shanghai heeft een voorsprong, maar ondervindt grote problemen door de ondiepe ingang van de Yangtze River. Ningbo heeft enorme uitbreidingsplannen maar moet daarvoor haar achterlandverbindingen nog flink verbeteren. In beide havens zullen veel baggerwerkzaamheden nodig zijn om de plannen uit te voeren. Midden-China zal de komende jaren de grootste economische groei laten zien. Alle havens aan de Yangtze River zullen daarom groter worden. In Noord-China zullen de havens van Dalian en Tianjin het sterkst groeien.

Zuid-Korea ligt geografisch zeer centraal. Het kan fungeren als brug tussen de handel aan weerszijden van de Grote Oceaan en die in Azië. Pusan en Kwangyang zijn aangewezen als de containerhavens. Zij zullen door sterke samenwerking een 'two hub port system' ontwikkelen. Dit zal uitgroeien tot één van de grootste containeroverslagcentra ter wereld. Met name in Kwangyang zal nog veel baggerwerk nodig zijn.

Het verkrijgen van een opdracht in Azië is geen makkelijke opgave. Er is enigszins sprake van weerstand tegen een westerse onderneming. Om deze weerstand te overwinnen is veel geduld nodig. Samenwerking met een Aziatische onderneming, eventueel in een joint venture, kan hiervoor een oplossing zijn. Baggermaatschappijen zullen moeten uitbuiten, dat ze in staat zijn om onder grote tijdsdruk toch goede kwaliteit te leveren. Hiermee kan worden verzekerd dat de bedrijven nog jaren in Azië actief kunnen zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.10.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.