Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.A.F. Witvliet Lange bandtransporteurs voor bulkmaterialen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.TT.4341, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De bandtransporteur is een veel gebruikt, betrouwbaar, continu transportwerktuig. Het eenvoudige basisprincipe van de bandtransporteur is vanaf het eerste ontwerp in 1795 altijd gelijk gebleven: een oneindige band wentelend om één of meer aandrijftrommels en een keertrommel.

Tot laat in de jaren 70 werd de transporteur vooral gebruikt op fabrieksterreinen voor intern transport van bulkmaterialen. Het transport van bulkmaterialen over lange afstand, van het wingebied naar de verwerkingsfabriek, ging over de weg of het spoor. De oliecrisis bracht hier verandering in. Brandstof werd duur en er werd gezocht naar alternatieve, energie-efficiënte transportmiddelen. De bandtransporteur is zo'n alternatief.

De meest voorkomende uitvoering is de getrogde bandtransporteur met een staalkoordband. Hierbij wordt het materiaal gedragen op een rubberen band die in trogvorm wordt gebogen door rollen. De longitudinale spanningen worden opgenomen door staalkabels die in de lengterichting in de band verwerkt zijn.
Daarnaast is er de lange bandtransporteur van het 'cable-belt'-type. Hier wordt het materiaal gedragen door een niet verstevigde rubberen band die rust op twee staalkabels die aan weerszijden van de band lopen. Deze staalkabels nemen de longitudinale spanningen op.

Vanwege de mogelijke hoge bandspanningen vereist de aandrijving van lange bandtransporteurs speciale aandacht, en dan met name de besturing ervan tijdens aanlopen en afremmen. Dit moet geleidelijk verlopen om spanningsoscillaties te voorkomen.

Onderzoek richt zich momenteel op de analyse van het dynamisch gedrag en het reduceren van het energie-verbruik van de transporteur. Ook het gedrag van de band in verticale en horizontale bochten moet goed geanalyseerd worden om een goed functioneren van de transporteur te garanderen.
Lagere veiligheidsfactoren en lichtere constructies worden mogelijk dankzij een beter inzicht in het gedrag van de band en de aandrijving, zodat lange bandtransporteurs economisch gezien nog aantrekkelijker worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.