Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.B. van den Bosch Transportwerktuigen voor het magazijn. Een inventarisatie van magazijnwerktuigen en hun samenhang met magazijnstellingen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4343, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Er bestaat een grote verscheidenheid aan transportwerktuigen in een magazijn. Het selecteren van een specifiek transportwerktuig voor het magazijn is een moeiijk proces. Door dat er weinig of geen literatuur voorhanden is, die al de magazijnwerktuigen overzichtelijk met haar kenmerken naast elkaar zet, is de keuze van transportwerktuig vaak slecht gefundeerd.

Om een goede selectie mogelijk te maken, is hier allereerst een beschrijving gegeven van de opslagmiddelen. Zonder kennis van de mogelijkheden van deze opslagmiddelen is het niet mogelijk om tot een gefundeerde keuze van transportwerktuig te komen.
Bovendien is het noodzakelijk dat de werktuigen niet worden ingedeeld op uiterlijk, maar op functie. Hier is een functionele indeling gemaakt naar bewegingsvrijheden. Dit geeft de volgende groepen:
  • transportwerktuigen voor lineair transport;
  • transportwerktuigen voor viak transport;
  • transportwerktuigen voor ruimtelijk transport.

    Van elk van de genoemde groepen werktuigen zijn de kenmerkende eigenschappen beschreven. Door nu deze eigenschappen te vergelijken met de eigenschappen en kenmerken van de opslagmiddelen, is het mogelijk om goed te selecteren.


    Rapporten studenten Logistieke Techniek
    Gewijzigd: 1997.10.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.