Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.J. Doorduin Pneumatisch transport.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.TT.4345, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Pneumatisch transport is het transporteren van vaste stoffen met behulp van een transportgas. Het transportgas wordt door een pijpleiding geblazen of gezogen. Aan het begin van de installatie wordt de vaste stof in het systeem gebracht; dit gebeurt met behulp van een vaste stof sluis. Aan het einde wordt de vaste stof weer uit de leiding gehaald met behulp van een vaste stof afscheider.

Pneumatisch transport is te verdelen in twee vormen namelijk vacuum en overdruk systemen. In deze scriptie worden de overdruk systemen besproken. Deze vormen zijn weer onder te verdelen in "dichte" fase en "dunne" fase transport. Dunne fase transport is het in suspensie vervoeren van de vaste stoffen. Bij de dichte fase worden de vaste stoffen niet in suspensie vervoerd. Het accent ligt hier op het dunne fase transport.

Bij het pneumatisch transport zijn vele stortgoedeigenschappen van belang, de belangrijkste zijn de dichtheid van het stortgoed, de korrelgrootte, de luchtdoorlaatbaarheid en luchtvasthoudendheid. Veel van deze eigenschappen zijn alleen empirisch te bepalen.

De belangrijkste gegevens om een installatie te ontwerpen zijn de volumestroom, benodigde pijpdiameter, drukverlies en het vermogen dat benodigd is om het transport plaats te laten vinden. Er zijn veel methoden beschikbaar voor het ontwerpen van een pneumatisch transport installatie. In deze scriptie wordt eerst een theoretisch model behandeld, waarna er meer praktisch toepasbare formules worden beschreven, die gebruik maken van zogenaamde kentallen. Uiteindelijk wordt er een rekenvoorbeeld gegeven van een gekozen rekenmethode, met behulp van empirische kentallen. De meeste aannemers van pneumatisch transportsystemen maken gebruik van ervaringsgetallen, vuistregels, literatuurgegevens, e.d.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.