Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieT.J. Boeschoten Stangengrijper.
Computeropdracht, Rapport 94.3.TT.4349, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De stangengrijper is een type grijper dat wordt toegepast bij overslag van stortgoed. De kromme die de beksnijkant van de grijper bij het sluiten volgt wijkt af van de kromme die optimaal is voor de grijpervulling. Vlak voordat de grijper dicht is gaat de beksnijkant meestal weer iets omhoog. Hierdoor blijft er lading liggen. Om dit te voorkomen laat de kraandrijver de kop tijdens het sluiten iets nazakken, door manipuleren met de kop- en bekkabels. Deze handelingen vergen van de kraandrijver een grote vaardigheid en een inleerperiode.

Het programma 'Stangengrijper' berekent voor een vrij in te voeren grijpergeometrie en gewenste graafcurve de kabelverplaatsingen die nodig zijn om deze curve te realiseren. De gewenste graafcurve wordt puntsgewijs (10 punten) ingevoerd; het programma voert de berekeningen voert uit voor dezelfde 10 punten. In het uitvoerscherm worden deze ('punt-') resultaten met een lijn met elkaar verbonden, waardoor een goed beeld van de relaties tussen de grijpergeometrie, gewenste graafcurve en de kabelverplaatsingen ontstaat.

Het programma leest invoergegevens van het toetsenbord of een uivoerfile en geeft de uitvoer grafisch op het scherm of schrijft deze numerieke waarden naar een uitvoerfile. De gebruikte programmeertaal is Turbo Pascal 6.0.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.