Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.M.M. Lambrechts Het (ont)sporen van een kunststof band over een scheefstaande rol.
Experimentele opdracht, Rapport 94.3.TT.4360, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Stuurrollen worden toegepast om scheefloop van een band over rollen te corrigeren. Een stuurrol is een cilindrische rol, waarvan de as zodanig versteld kan worden, dat deze een hoek maakt met de assen van de andere rollen. De band, die over de rollen loopt, verplaatst dan zijdelings over de rollen naar dat punt van de rol, waar de afstand tussen de assen het kleinst is. Een verklaring voor dit gedrag kan gegeven worden door het afwikkeleffect. Bij het afwikkeleffect verplaatst de band zijdelings over de rol, doordat de de band onder een hoek op de rol wordt aangeboden. Er treden dan geen relatieve verplaatsingen van de band t.o.v. de rol op.

Bij deze experimentele opdracht is getracht inzicht te krijgen in het verloop van de band over de scheefstaande stuurrol, door beelden te maken van de loop van de band over één van de rollen m.b.v. een speciale proefopstelling. Uit de resultaten bleek, dat het afwikkeleffect een aannemelijke verklaring vormt voor het effect van stuurrollen.

Over de loop van de band over de rol als functie van de bandspanning, de bandsnelheid en de stuurhoek kan t.g.v. de onnauwkeurigheid in de gemaakte beelden geen uitspraak gedaan worden. M.b.v. de aanbevelingen kan wellicht in een volgend onderzoek hierover wel uitspraak worden gedaan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.