Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.A. Bron Testmethode voor de vermoeiingstestmachine bij Dunlop-Enerka.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.TT.4365, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit literatuuronderzoek wordt een testmethode voorgesteld voor een in Delft ontwikkelde machine, waarmee onderzoek verricht wordt naar het vermoeiings-verschijnsel bij transportbanden.
Aan de hand van vergelijkend vermoeiingsonderzoek bij constructiematerialen, wordt voorgesteld te zoeken naar vermoeiingskrommen die praktisch toepasbaar zijn. Als uitgangspunt zal een kromme dienen die gegenereerd op de testmachine. Voor factoren die in de praktijk van de situatie bij de testmachine kunnen afwijken, zullen de resultaten worden gecorrigeerd. Onderzoek naar de invloed van deze factoren, kan parallel aan het onderzoek op de testmachine in het laboratorium geschieden.
Met deze krommen is het mogelijk over een reële onzekerheidsfactor te spreken. De zekerheid over de geldigheid van de gegevens is groot. Bovendien bieden deze krommen de mogelijkheid om transportbanden voor een bepaalde bedrijfstijd te selecteren.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.