Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieT.J. Boeschoten en N.R.J. Langenkamp Negatieve kruip op tractieschijf met halfronde groef.
Experimentele opdracht, Rapport 94.3.TT.4367, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Door het toepassen van elastischer materialen en het groeiende belang het effect te kennen van de relatieve verplaatsing tussen kabel en schijf op de kabellevensduur, is onderzoek naar het krachtenspel bij trachtieschijven niet meer voldoende, maar is ook onderzoek naar de relatieve verplaatsingen van de kabel over de schijf gewenst. Voorheen werden deze verplaatsingen beschreven met behulp van de formule van Eytelwein. Echter, de aannames waar deze formule op is gebaseerd, komen door bovengenoemde ontwikkelingen steeds minder goed overeen met de werkelijkheid, wat de geldigheid van deze formule onder druk zet.

Met behulp van een in de tractieschijf geplaatste videocamera met endoscoop en bijbehorend frame grabber programma is onderzoek gedaan naar de relatieve verplaatsingen tussen de kabel en de tractieschijf bij vieren, voor tractieverhoudingen 1.25 en 1.35. Voor het meten van de spanning in de kabel is gebruik gemaakt van een rekstrookje.

Gebleken is dat de kabel na het oplopen op de schijf aanvankelijk niet verplaatst ten opzichte van de schijf. Op ongeveer 2/3 van het aanligtraject treedt vrij plotseling negatieve kruip op. Dit gaat gepaard met wat schommelingen.

De negatieve kruip blijkt een zeer plaatselijk verschijnsel van kabeldelen te zijn, dat ontstaat door een wisselende inwendige wrijving en door vormverandering van de omliggende kabelelementen. Deze effecten spelen een grote rol doordat de kabelbelasting relatief laag is ten opzichte van de belastbaarheid.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.