Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN.R.J. Langenkamp Lastbeheersing bij het Johnny Walker systeem.
Computeropdracht, Rapport 94.3.TT.4369, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om de lastbeheersing van een containerkraan te verbeteren is het Johnny-Walker systeem ontwikkeld. Bij dit systeem lopen acht kabels via een aantal schijven van de kraan naar de spreader. Deze kabels zijn in het midden van de lange en de korte zijden aan de spreader bevestigd.

Om een beter inzicht in de lastbeheersing van het Johnny-Walker systeem te verkrijgen is een computerprogramma geschreven. Dit programma berekent de terugstelkracht na een translatie en het terugstelmoment na een rotatie.

Het blijkt dat bij kleine translaties of rotaties de terugstelkracht of het terugstelmoment evenredig zijn met de uitwijking. Bij kleine uitwijkingen blijkt een model wat gebruikt maakt van linearisatie van de verplaatsingen ook goed te voldoen. Verder zijn de uitkomsten afhankelijk van de massa van de last en de EA van de hijskabels. Des te groter de EA van de hijskabels, des te slechter het vereenvoudigde model voldoet.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.